Geografia na wesoło
(listopad 2016)

W listopadzie, odbyła się półtoragodzinna zabawa "GEOGRAFIA NA WESOŁO" w sali gimnastycznej. Młodzież świetnie się bawiła. Każda grupa musiała przedstawić przy pomocy pantomimy jakieś państwo, a pozostałe grupy miały zgadnąć jakie to jest państwo. W następnej zabawie trzeba było narysować coś co charakteryzuje dane państwo, np. Włochy - można było np. narysować buty, itd. Później grupy musiały napisać jak najwięcej nazw miast bez litery "A". Był jeszcze test, który młodzież bardzo chętnie rozwiązała. Były też inne zabawy: rebus, dopisywanie państwa do wyznaczonej mapy, pokazywanie nazw zwierząt za pomocą pantomimy. Młodzież wykazała zainteresowania turystyczno-krajoznawcze, pokazała, że ma dużą wiedzę z geografii świata oraz zademonstrowała swoje zdolności artystyczne, a także umiejętność pracy w grupie. Grupa, która zdobyła największą ilość punktów to grupa IV - otrzymała nagrodę - bombonierkę i kubki, a pozostałe grupy otrzymały czekoladki na pocieszenie.

Galeria fotografii