XVIII Ogólnopolski Konkurs Odczytywania Mowy z Ust Oczy pomagają słyszeć
(27 marca 2015)

W tym roku nasz Ośrodek organizował XVIII Ogólnopolski Konkurs Odczytywania Mowy z Ust Oczy pomagają słyszeć. Zadania konkursowezwiązane były z hasłem: Twój zawód-Twoją przyszłością.
Goście przyjechali na Łucką w piątek 27 marca. Był to dzień przyjemności - wyjście na Stadion Narodowy, rozmowy, poznawanie nowych kolegów, zajęcia integracyjne. Atmosfera drugiego dnia stała się bardziej napięta, młodzież skupiona, gdyż sobota 28 marca, to czas intensywnej pracy. Z odczytywaniem z ust wyrazów, układów dwuwyrazowych, zdań oraz krótkich tekstów musieli poradzić sobie uczniowie z Ośrodków z Lublińca, Olecka, Krakowa, Przemyśla, Sławna, z Placu Trzech Krzyży i z Łuckiej.
Czy było trudno? Można porozmawiać o tym z Jakubem (kl. IIIti) i Patrykiem (kl. Itcp)z naszego Ośrodka. Być może oni powiedzieliby, że zadania nie sprawiły im kłopotu, gdyż Kuba zajął I miejsce, natomiast Patryk IV. Jednakże dla niektórych konkurs skończył się już po I etapie, w którym trzeba było odczytać z ust cechy dobrego pracownika, np. pracowity, kompetentny, skojarzyć układy dwuwyrazowe typu: strzyżenie męskie, karta graficzna z właściwym zawodem oraz odczytać zdania związane z marzeniami zawodowymi, np. Chciałbym zostać szefem renomowanej restauracji. Do II etapu przeszło 9 uczestników. Liczyła się znajomość słownictwa, bystre oko, umiejętność koncentracji. Jakub z Warszawy (Łucka) zajął I miejsce,  Katarzyna z Krakowa- II, natomiast Damian z Przemyśla III miejsce. Było o co walczyć. Na zwycięzców czekały atrakcyjne nagrody :)
Gratulujemy!
Chcesz dokładnie zapoznać się z zadaniami konkursowymi? Zapytaj o nie swojego logopedę.

Za rok spotykamy się w Krakowie!!!
Galeria fotografii