Pamięci Żołnierzy Wyklętych
(17 marca 2015)

17 marca gościliśmy w Ośrodku szczególną osobę. Pan Tadeusz Płużański, syn profesora Tadeusza Płużańskiego, współpracownika Rotmistrza Witolda Pileckiego, skazanego na karę śmierci (zamienioną następnie na dożywotnie więzienie), późniejszego filozofa i pisarza.
Pan Tadeusz Płużański-nasz gość, jest historykiem, dziennikarzem, prezesem Fundacji "Łączka". Całe swoje dorosłe życie zajmuje się tematem Żołnierzy Wyklętych i o nich opowiedział nam na spotkaniu. Młodzież zgromadzona w świetlicy nr 12 z uwagą słuchała i oglądała zdjęcia bohaterów podziemia niepodległościowego. Dowiedzieliśmy się skąd się wzięli Żołnierze Wyklęci oraz poznaliśmy życiorysy niektórych z nich. Duże wrażenie zrobiła na nas "Inka", czyli Danuta Siedzikowna - młoda dziewczyna, równolatka naszych wychowanków, maltretowana i skazana na śmierć, na podstawie fałszywych zeznań. Rozstrzelana tuż przed swoimi 18stymi urodzinami.
Rotmistrz Witold Pilecki, Generał "Nil", "Inka", "Łupaszko", "Lalek" i wielu innych bohaterów, pozostanie w naszej pamięci jako Ci niezłomni, którzy walczyli o wolną Polskę. Dzięki nim, możemy dzisiaj uczyć się, pracować, zwiedzać świat w normalnych warunkach. Do tematu Żołnierzy Wyklętych będziemy jeszcze wielokrotnie wracać.

Galeria fotografii