Nasze święto
(28 września 2013)

W sobotę, 28 września b.r. w naszym Ośrodku było święto - uroczystość łącząca Ślubowanie klas Pierwszych i Międzynarodowy Dzień Głuchego. Odbyło się również Zebranie Rodziców.

Dyrektor Ośrodka - pani Elżbieta Opara - Zawistowska przywitała gości zebranych na uroczystości zaczynając mowę o wrześniowym zaklimatyzowaniu się przez uczniów klas pierwszych w naszym Ośrodku i że od tego dnia staną się pełnowartościowymi członkami naszego Ośrodka. Pani dyrektor mówiła również o zasadach objęcia sztandaru Ośrodka. Po przemówieniu Pani Dyrektor doszło do przekazania sztandaru nowemu składowi pocztu.

Uczniowie klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego, Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Technikum i Szkoły Policealnej oficjalnie dołączyli do społeczności Ośrodka, ślubując zachowanie postawy godnej ucznia i młodego Polaka; okazywanie szacunku rodzicom, nauczycielom, wychowawcom, kolegom; postępowanie zgodnie z zasadami tolerancji i prawdy oraz przygotowanie do pracy dla dobra ojczyzny, swoich rodzin i drugiego człowieka.

Pod koniec części oficjalnej uroczystości odbyło się przekazywanie symbolicznych kluczy nowemu składowi Samorządu Uczniowskiego.

Część artystyczną Wicedyrektor Ośrodka - pani Anna Stopińska rozpoczęła życzeniami wszystkim zebranym niesłyszącym z okazji Międzynarodowego Dnia Głuchego w imieniu własnym i część społeczności Ośrodka - słyszących nauczycieli, wychowawców i pracowników niepedagogicznych.

Były również dwie zaskakujące niespodzianki dla niesłyszącej społeczności Ośrodka. Pierwsza niespodzianka to pokaz filmu dokonanego przez panią wicedyrektor poświęcony marzeniom i umiejętnościom uczniów, absolwentów, nauczycieli i wychowawców.

Zakończenie uroczystości uświetnił spektakl teatru Pinezka z Gdańska. Widownia padła ze śmiechu. Niesłysząca aktorka, była miss ONSI 2008, p. Iwona Cichosz opowiedziała nam o swoich trudnościach życiowych i osiągnięciach.

 

Studniówka
Galeria fotografii