Znamy już wyniki wyborów w OSWG
(26 września 2013)


W dniu 26 września 2013 r. młodzież ucząca się w naszym Ośrodku wybierała Przewodniczącego Samorządu Szkolnego (= Przewodniczącym Samorządu Ośrodka) oraz Przewodniczącego Samorządu Internatu (= Wiceprzewodniczącego Ośrodka). 
Przewodniczącego Samorządu Szkolnego wybierali uczniowie ze wszystkich szkół działających w Ośrodku, natomiast Przewodniczącego Samorządu Internatu tylko wychowankowie mieszkający w internacie. Komisja Wyborcza, w składzie: Jakub Studziński - przedstawiciel klas I, Jakub Kula - przedstawiciel klas II, Tomasz Wielańczyk - przedstawiciel klas III, Magdalena Woźniczka - przedstawicielka internatu, rozpoczęła pracę o godz. 7.45.Lokal wyborczy był czynny w następujących godzinach: 7.45 - 8.00; 8.45 - 8.55; 9.40 - 9.50; 10.35 - 10.55; 11.40 - 11.50. Po zakończeniu głosowania Młodzieżowa Komisja Wyborcza policzyła oddane głosy i o 12.30 ogłosiła wyniki wyborów.

Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego Ośrodka wybrana została Paulina Dampc, natomiast funkcję Wiceprzewodniczącego w tym roku szkolnym pełnić będzie Katarzyna Mucha. 

Wybory w naszym Ośrodku zorganizowane zostały w ramach akcji Samorządy Mają Głos, prowadzonej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Informacje o tym, jak przebiegało głosowanie w naszej placówce można znaleźć też  pod tym adresem:  http://wybory.ceo.org.pl/relacja?id=1309.

 

Studniówka
Galeria fotografii