"Możesz na mnie liczyć"  - Soroban.
Spotkanie z mistrzem Sorobanu Ken-ichi Ishido
(19 września 2013)

Soroban to japoński odpowiednik europejskich liczydeł. Przywędrował do Japonii ok. XVI wieku z Chin. Przyrząd ten nadal jest wykorzystywany do wykonywania obliczeń, a także do ćwiczeń. Dowiedziono, że licząc na sorobanie człowiek wykorzystuje obie półkule mózgu. Dzięki tej właściwości człowiek wprawiony w używaniu sorobanu jest w stanie wykonywać długie obliczenia w pamięci jedynie wyobrażając sobie jego użycie.

Kenichi Ishido - mistrz sorobanu, popularyzator tego przyrządu w Japonii i poza jej granicami. Angażuje się aktywnie w edukację sorobanową i kształcenie przyszłych instruktorów.

Dnia 19 września 2013 r. (czwartek) o godz. 17.30 w Wydziale Informacji i Kultury Ambasady Japonii w Warszawie kl. 1a LO i Gr. II pod opieką p. B. L. Karczewskiej i p. K. Jerzyło brała udział w warsztatach liczenia na sorobanie. Spotkanie zostało poprzedzone wykładem, pokazem i prezentacją. Następnie ćwiczyliśmy pamięć oraz liczyliśmy indywidualnie na sorobanie. Były również konkursy z nagrodami. Na koniec spotkania otrzymaliśmy drobne upominki.

 

Studniówka
Galeria fotografii