Wycieczka do Spółdzielni Piekarsko-Ciastkarskiej w Warszawie
(23 stycznia 2013)

W dniu 23 stycznia uczniowie klas: III n, II m,II ta, II tb pod opieką p. Alicji Kozińskiej, p. Katarzyny Krysiak (nauczycieli zawodu) i p. Huberta Szepietowskiego byli na wycieczce w Spółdzielni Piekarsko-Ciastkarskiej w Warszawie  ul. Krakowiaków 103.
Zakład ten posiada certyfikat ISO 22000 i HACCP i produkuje 40 ton pieczywa (dziennie), co stanowi 30% zaopatrzenia na całą Warszawę.

Program wycieczki obejmował:

- obejrzenie z bliska maszyn używanych do produkcji: miesiarki, ubijaczki, dzielarki wagowe, wałkowarki, zaokrąglarki stożkowe,  wydłużarki, znakownice, wykrywacze metalu, banderolownice do etykiet, krajalnice i pakownice pieczywa
- poznanie wielkości i asortymentu produkcji
- poznanie laboratorium badającego dostarczane surowce i gotowe produkty
- poznanie garowni wstępnej i końcowej do rozrostu półproduktów
- obejrzenie pomieszczenia o podwyższonej higienie do produkcji długoterminowego chleba
- poznanie kolejnych etapów produkcji ciasta chlebowego na zakwasie
- obejrzenie pieców: obrotowego, taśmowego, 5-komorowego konwekcyjno-parowego i cyklotermicznego o długości ok. 30 metrów z przenośnikiem łańcuchowym
- poznanie systemu  komputerowej ekspedycji produkowanych wyrobów
- poznanie sposobu przestrzegania norm HACCP (systemu utrzymania czystości używanych maszyn i higieny całego zakładu).

Kierownik produkcji oprowadzał nas po magazynie surowców i dodatków piekarskich oraz udzielił uczniom odpowiedzi na zadawane pytania, informując także o  wymaganiach stawianych zatrudnianym pracownikom.
Wycieczka ta była bardzo ciekawa, uczniowie mogli na żywo poznać zakład cukierniczo-piekarski specjalizujący się w produkcji piekarskiej. Niektórzy nawet bardzo chcieliby tam pracować po skończonej szkole.

 

Wycieczka
Galeria fotografii