Integracja  w internacie???
(13 listopada 2012)

Tak! To możliwe!
Przekonaliśmy się o tym w poniedziałek 13 listopada 2012 roku w czasie półtoragodzinnej zabawy zorganizowanej przez wychowawców - panie Kasię Piekut i Barbarę Puczyńską przy dużym zaangażowaniu pana Grzegorza Bisko i kierownika Bogdana Oleksiaka.
Poznawaliśmy swoje imiona, daty urodzenia, liczbę rodzeństwa. Ćwiczyliśmy swoją spostrzegawczość i zręczność. Odgadywaliśmy, kto z wychowawców "miga" ,widząc tylko ręce.  Pisaliśmy o swoich zainteresowaniach. Na koniec potańczyliśmy trochę i tanecznym krokiem wróciliśmy rozbawieni do internatu.
To już koniec???
..My chcemy jeszcze!

Studniówka
Galeria fotografii