Nasze Święto
(29 września 2012)

W tym roku szkolnym "Nasze Święto" - uroczystość łącząca ślubowanie klas I oraz Międzynarodowy Dzień Głuchego obchodziliśmy 29 września. Święto rozpoczęło się uroczystym przekazaniem sztandaru młodszym kolegom.

Pani dyrektor Elżbieta Opara-Zawistowska w swoim przemówieniu podkreśliła jak ważne jest  dbanie o tradycję sztandaru a udział w poczcie sztandarowym jest honorem dla wybranych uczniów. Następnie zwróciła uwagę na powagę słów ślubowania. Uświadomiła uczniom, że przyrzeczenie zobowiązuje do bycia odpowiedzialnym uczniem i dobrym człowiekiem.

Uczniowie klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego, Technikum, Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz Szkoły Policealnej, którzy przez pierwsze tygodnie września poznawali ośrodkowe tradycje, prawa i obowiązki, po złożeniu uroczystego ślubowania, stali się członkami społeczności OSWG.

Pani wicedyrektor Anna Stopińska złożyła życzenia osobom niesłyszącym, podkreślając, że warto w życiu mieć pasję. Wszystkim serdecznie GRATULUJEMY!!!

Podczas tego uroczystego dnia przedstawiciele Samorządu Ośrodka z roku szkolnego 2011/2012 przekazali władzę uczniowską młodszym kolegom. Przewodniczący Ośrodka - Kamil Wilmański odebrał symboliczny klucz.Studniówka 2007
Galeria fotografii