"Bo życie nie po to jest by brać."
Spotkanie z Janiną Ochojską
(19 czerwca 2012)


We wtorek 19 czerwca wybraliśmy się do Centrum Myśli Jana Pawła II na spotkanie z cyklu "Inspirujący ludzie". Tym razem gościem była pani Janina Ochojska - założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej (http://www.pah.org.pl/). Organizacja ta niesie pomoc ludności cywilnej poszkodowanej w czasie różnych wojen oraz przez kataklizmy (huragany, powodzie, trzęsienia ziemi).
Pani Janina opowiedziała w ogromnym skrócie o pierwszych konwojach do ogarniętej wojną Jugosławii /początek lat 90./, oraz o innych: tych do Japonii, Haiti, Sudanu /tam PAH buduje studnie/.
Założycielka podkreśliła, iż główną przyczyną dla której organizuje ona ową pomoc jest niezgoda na wszelką niesprawiedliwość w świecie.
To spotkanie było dla nas bardzo ciekawe. Uświadomiliśmy sobie, jak wielkimi wartościami są: wolność, bezpieczeństwo, dobrobyt. Jak wspaniale, że możemy żyć w wolnym państwie i nie martwić się o jedzenie /w chwili kiedy na świecie każdego dnia umiera 26 tysięcy ludzi/. Jednocześnie jak wielkie zadanie jest przed nami, aby umieć doceniać to, co się ma i potrafić pomagać innym ludziom.
Jeszcze inne słowa z tego spotkania zostaną nam na długo w pamięci: żaden człowiek, nawet ten z jakąkolwiek niepełnosprawnością nie jest na tyle poszkodowany, aby nie móc pomóc drugiemu. Te słowa w połączeniu, z faktem, iż pani Janina Ochojska porusza się o kulach nabierają niezwykłego znaczenia.
W czasie pobytu w Centrum Myśli Jana Pawła II mogliśmy również obejrzeć wystawę "Matki mężne, czy szalone.?" (http://www.centrumjp2.pl/news/5693/Matki._Mezne_czy_szalone) -  poświęconą kobietom, które urodziły swoje dzieci mimo zagrożenia życia, co skłoniło nas do refleksji o kolejnych wartościach jakimi są: rodzicielstwo oraz życie.
Pełni wrażeń wróciliśmy do internatu.

 

Studniówka 2007
Galeria fotografii