Pożegnanie klas maturalnych Liceum Profilowanego
i Technikum Uzupełniającego
(27 kwietnia 2012)


27 kwietnia 2012 r. odbyło się Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego 2011/2012  klas IIIa, IIIb, IIIc i IIItż. Dyrektor OSWG Pani Elżbieta Opara-Zawistowska w kilku słowach  opowiedziała o tegorocznych maturzystach, przypomniała  ich liczne sukcesy, a także zwróciła uwagę na ich pracę w Ośrodku przez trzy lata nauki. Pożegnała absolwentów słowami polskiej Noblistki Wisławy Szymborskiej

"Każdy przecież początek
To tylko ciąg dalszy
A księga zdarzeń 
Zawsze otwarta w połowie"

Uczniowie klas kończących LP i TU odebrali świadectwa ukończenia szkoły. Szczególnie uhonorowani zostali uczniowie kończący szkołę z wyróżnieniem: Daniel Kotowski, Barbara Kołtun, Michał Konwerski i Agata Stencel. Wręczając świadectwa i nagrody  Wicedyrektor Ośrodka Pani Anna Stopińska dokonywała  krótkiej charakterystyki uczniów, podkreślając ich indywidualne cechy, zdolności i sukcesy. To były wzruszające chwile nie tylko dla absolwentów, ale także dla nauczycieli i rodziców.
Jak co roku, ksiądz Konrad Zawłocki wręczył absolwentom dyplomy ukończenia nauki religii w zakresie szkoły średniej oraz świadectwa ukończenia kursu przedmałżeńskiego. Poza tym wręczono  nagrody  laureatom Konkursu Języka Polskiego, Konkursu Matematycznego, Konkursu Biologicznego, Szkolnego Konkursu Gramatycznego, Szkolnego Konkursu na najlepszy dokument aplikacyjny, "Omnibusa Matematycznego" i Konkursu Wiedzy o Warszawie. Uczniowie odebrali również nagrody za  całokształt twórczości plastycznej, oraz pracę w Kole Dziennikarskim.
Nagrodę Specjalną - weekend dla dwóch osób w hotelu Hilton -  Kamilowi Jabłońskiemu za całokształt pracy na rzecz Ośrodka i postawę społeczną wręczyła w imieniu sponsora pani  Monika Mikulska,  razem z kierownikiem internatu Panem Bogdanem Oleksiakiem i Panią Kingą Jerzyło. Za pracę społeczną i kulturę osobistą została wyróżniona Agata Stencel.
W uznaniu za współpracę i pomoc wręczono rodzicom pamiątkowe dyplomy.
Absolwenci podziękowali Dyrekcji, Nauczycielom, Wychowawcom oraz Pracownikom Ośrodka za okazaną pomoc, życzliwość i wyrozumiałość. Na pamiątkę wręczyli im przygotowane upominki: zdjęcia i kwiaty.
Po uroczystości wszyscy obecni bawili się podczas pantomimy  pt. "Świadectwo", przygotowanej i zaprezentowanej przez  absolwentów pod kierunkiem pani Edyty Sapińskiej. Po uroczystości był czas na indywidualne podziękowania i pożegnanie z wychowawcami i nauczycielami w klasach.

Edyta Sapińska
Marta Żulewska

Koniec roku
Galeria fotografii