Nasze sukcesy w miganiu
(16 i 17 marca 2012)

W dniu 16 i 17 marca 2012 roku odbył się po raz piętnasty Ogólnopolski konkurs Języka Migowego i Miganego. Tym raze gościła nas szkoła przy ulicy Pogodnej 54 w Lublinie.

Nasz Ośrodek reprezentowały 3 osoby: Agata Stencel, Daniel Kotowski oraz Michał Konwerski. Zgodnie z tradycją konkurs obejmował trzy kategorie: Prezentacja w PJM - zadaniem uczestnika było opopwiedzieć historyjkę z wcześniej oglądanego filmu animowanego. Komisja oceniała umiejętność m.in. posługiwanie się językiem oraz pamięcią. Druga kategoria to przekład tekstów na PJM. Uczestnik tej kategorii przygotowywał tłumaczenie o historii Lublina. W tej kategorii brano pod uwagę rozumienie tekstu, posługiwanie się językiem. W ostatniej kategorii zadaniem było tłumaczenie wyrazów i zdań na SJM. Tu oceniano dokładność w przekazywaniu znaków migowych.

Uczniowie z naszego Ośrodka zdominowali cały konkurs. Agata Stencel zajęła 1 miejsce w Prezentacjina PJM oraz 3 miejsce w Przekładzie tekstów na PJM, a Daniel Kotowski 1 miejsce w Przekładzie tekstów na PJM oraz 2 miejsce w Prezentacji na PJM.

Były wspaniałe nagrody i atrakcje. Do zobaczenia za rok w Wejherowie. Nasi uczniowie pokazali, że warto ciężko pracować, szlifować swój język, aby potem wygrywać.

Magda Bielak

Studniówka 2007
Galeria fotografii