Muzeum Techniki
(20 października 2011)

W dniu 20 października 2011 klasy pierwsze Szkoły Policealnej wraz z opiekunkami, p. Elżbietą Bej, p. Agatą Czernicką i p. Alicją Orzechowską-Wlazło wzięły udział w wycieczce do Muzeum Techniki.

Głównym celem wycieczki były maszyny poligraficzne i wystawa przedstawiająca rozwój technik komputerowych. Na ekspozycji prezentowane są między innymi: prasa drukarska z 1846 r., linotypy z początku XX wieku, drukujące w technice druku wypukłego, prasa litograficzna - druk płaski na płycie cynkowej, maszyny offsetowe z lat 70-tch XX wieku. Wystawa przedstawiająca rozwój technik komputerowych prezentuje historię maszyn cyfrowych polskiej i zachodniej konstrukcji. Duże zainteresowanie budził najstarszy polski Analizator Równań Różniczkowych konstrukcji Leona Łukaszewicza z roku 1954.

Ciekawostką była wystawa poświęcona postaci profesora Antoniego Xiężopolskiego w 150 rocznicę urodzin. Był on wybitnym konstruktorem taboru kolejowego, twórcą Katedry Budowy Lokomotyw Politechniki Warszawskiej, oraz oddanym patriotą. Uczniowie mieli okazję zwiedzić również wystawę dofinansowaną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na temat energii odnawialnej. Centralnym punktem jest makieta Domu Przyszłości. Dom ten potrafi wyprodukować więcej energii niż sam zużywa i zapewnić mieszkańcom dużo światła i przestrzeni.

Wycieczka programowa do Muzeum Techniki zawsze budzi zainteresowanie, bo oprócz stałych ekspozycji zawsze można znaleźć jakieś ciekawe wystawy czasowe.

Muzeum Techniki
Galeria fotografii