Wystawa Daniela Kotowskiego na Łuckiej
(20 października 2011)


20 października br. w dużej sali wykładowej Ośrodka odbyło się uroczyste otwarcie wystawy prac plastycznych  głuchego ucznia Daniela Kotowskiego. Organizatorem wystawy był Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych w Warszawie. Na wernisaż przybyli liczni goście: przedstawicielka Urzędu Miasta St. Warszawy p. Maria Walczuk, głusi, artyści i uczniowie z innych szkół specjalnych. Wystawę otworzyła Pani Dyrektor Elżbieta Opara Zawistowska, która pochwaliła ucznia i jego zdolności malarskie. O swojej twórczości opowiadał również sam Daniel Kotowski. Goście zaś mieli okazję oglądać prace, a także wymieniać  poglądy na ich temat i pytać autora o plany na najbliższą przyszłość.


Daniel Kotowski jest uczniem III klasy Liceum Profilowanego. Z dużym powodzeniem realizuje kolejne etapy edukacji plastycznej pod okiem swojego nauczyciela artysty-plastyka Marka Laseckiego. Wykazuje się pasją tworzenia. Daniel to wyjątkowa postać i niewątpliwie wyróżniająca się osobowość. Śmiało realizuje ideę świata bez granic.


Wystawa trwała do 27. października br. 24. października wystawa została przeniesiona do Teatru Dramatycznego na czas koncertu "To właśnie My", zorganizowanego w czasie Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej przez Prezydent m.st. Warszawy Hannę Gronkiewicz - Waltz. Daniel świetnie prezentował się publicznie a jego prace wzbudziły duże zainteresowanie wśród przybyłych gości.
Postępy jakie Daniel poczynił w okresie 2 lat wzbudziły ogólne zaskoczenie i podziw. W ubiegłym roku szkolnym pomysł wystawy narodził się, gdy jego nauczyciel zauważył że opanował techniki malarskie. Na  wystawę powstało wówczas około trzydziestu prac  - obrazów malowanych farbami akrylowymi, a także rysunki i kolaże. Teraz Daniel marzy aby zostać studentem Akademii Sztuk Pięknych. 
Mając takie osoby jak Daniel - posiadające wspaniały talent artystyczny, niewielkim nakładem środków organizując tego typu wydarzenia artystyczne można w szkole promować sztukę i w ten sposób wprowadzać uczniów w świat kultury.


Studniówka 2007
Galeria fotografii