Dzień Nauczyciela
(14 października 2011)

14 października 2011 był świętem pracowników edukacji i ten dzień był wolny od zajęć dydaktycznych. Ale Samorząd Uczniowski znalazł sposób na wspólne obchody dnia Komisji Edukacji Narodowej. Zgodnie z propozycją SU pierwsza lekcja w klasach była przygotowana i przeprowadzona przez uczniów. Lekcja 2 i 3 to były zajęcia warsztatowe na temat odpowiedzialności i samodzielności uczniów w ramach realizacji hasła roku. Podsumowaniem dnia był apel, na którym były zaprezentowane tematy: geneza święta KEN, patron OSWG jako nauczyciel, IPET-y oraz Jaśkowe Talenty.

KEN
Galeria fotografii