Apel - "Moja życiowa kariera"
(7 października 2011)

W dniu 7.10.2011 roku w szkole odbył się apel przygotowany przez klasy IIIa i IIItż  pod opieką wychowawców klas.
Temat apelu "Moja życiowa kariera" nawiązywał do hasła roku szkolnego 2011/12:
Chcę być człowiekiem samodzielnym - "Dorosłość to samodzielność i odpowiedzialność za swoje życie.  Zastanów się jakie ono będzie."
Młodzież przygotowała przedstawienie w języku migowym, pokazujące różne drogi życiowe uczniów - absolwentów w dorosłym życiu, z przesłaniem, że zależą one od nich samych.
Wnioski w postaci przysłów, mott stanowiły dopełnienie całości.

Studniówka 2007
Galeria fotografii