Nasze Święto
(1 października 2011)

W  tym roku szkolnym ,,Nasze Święto"- imprezę łączącą Ślubowanie klas I, Międzynarodowy Dzień Głuchego oraz Dzień Komisji Edukacji Narodowej obchodziliśmy 1 października.

W obecności Dyrekcji, nauczycieli, wychowawców, rodziców uczniowie klas pierwszych Liceum Profilowanego, Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Technikum Uzupełniającego i Szkoły Policealnej, którzy przez miesiąc poznawali nasze tradycje, prawa i obowiązki, po złożeniu uroczystego ślubowania ,stali się pełnoprawnymi członkami społeczności Ośrodka.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Głuchego ,w dowód uznania i podziękowania za pracę na rzecz środowiska niesłyszących,  zasłużonym pracownikom Ośrodka wręczono honorowe odznaki Polskiego Związku Głuchych.
Podobnie jak w latach ubiegłych z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej wybrani nauczyciele, wychowawcy i pracownicy administracji otrzymali nagrody dyrektora OSWG za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Tradycyjnie też uczniowie wybrali swoich najlepszych ich zdaniem nauczycieli i wychowawców doceniając ich codzienny trud i poświęcenie w przekazywaniu wiedzy, zaangażowanie społeczne i pasję.
Na koniec była niespodzianka-występ zespołu teatralnego i szkolnych bębniarzy.

Jeszcze raz DZIĘKUJĄC I SKŁADAJĄC NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA WSZELKIEJ POMYŚLNOŚCI W ZYCIU ZAWODOWYM I OSOBISTYM  Z OKAZJI NASZEGO ŚWIĘTA zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć  z uroczystości.

 

Studniówka 2007
Galeria fotografii