Spotkanie przedwyborcze do Samorządu Uczniowskiego
(29 września 2011)

W tym roku szkolnym odbyły się demokratyczne wybory do Samorządu Uczniowskiego OSWG połączone z prawyborami parlamentarnymi. Spotkanie przedwyborcze kandydatów na przewodniczącego SU z uczniami zorganizowali opiekunowie SU. Spotkanie to odbyło się 29 września 2011, a wzięli w nim udział wszyscy uczniowie, dyrekcja i nauczyciele. Na początku spotkania przedstawione zostały zasady ordynacji wyborczej do parlamentu polskiego oraz informacje dotyczące prawyborów parlamentarnych w OSWG. Potem przystąpiono do części najbardziej interesującej uczniów. Swoje kandydatury na Przewodniczącego SU zgłosili Rafał Milke, Alan Stępniewski, Grzegorz Grajoszek i Dominika Zmaczyńska, która ostatecznie do wyborów nie przystąpiła. Kandydaci zaprezentowali swoje pomysły i plany działania, a uczniowie mieli okazję zadać im pytania. Następnie powołano Młodzieżową Komisję Wyborczą w składzie: Paulina Dampc, Aneta Gawin i Mateusz Kobyliński. Kolejnym etapem spotkania były zgłoszenia chętnych do pracy w różnych sekcjach SU. Po spotkaniu przedwyborczym zaczęła obowiązywać cisza wyborcza.

Wybory
Galeria fotografii