XIV Ogólnopolski Konkurs Czytania z Ust
"OCZY POMAGAJĄ SŁYSZEĆ"
   (15-16 kwietnia 2011)

Czytanie z ruchu warg (ust) osoby mówiącej to umiejętność wielce przydatna dla osób niesłyszących, dla których odbiór informacji drogą dźwiękową jest utrudniony lub całkowicie niemożliwy. Umiejętność ta jest szczególnie niezbędna uczniom na lekcjach, ale i także w rozmowach z osobami słyszącymi. Sprawność w odbiorze sensu wypowiedzi z ust  drogą wzrokową coraz bardziej docenia młodzież niesłysząca i dlatego każdego roku uczestniczy w ogólnopolskim konkursie czytania z ust, aby sprawdzić własny  stopień opanowania tej umiejętności.
W  XIII Ogólnopolskim Konkursie Czytania z Ust "Oczy Pomagają Słyszeć" zorganizowanym w ubiegłym roku w dniach  19-20 marca w LUBLIŃCU uczniowie naszego ośrodka zajęli pierwsze miejsce. Zgodnie z tradycją konkursu, szkoła z której uczeń zdobył pierwsze miejsce jest organizatorem następnego konkursu. Dlatego w tym roku po raz szósty do naszego Ośrodka przyjechali najlepsi niesłyszący uczniowie w zakresie czytania wypowiedzi z ust z dziesięciu ośrodków z całej Polski, które reprezentowali: M. Koczkodan, M. Rostek (Gołotczyzna), A. Figielka, E. Wincenciak (Kalisz), M. Modrzejewski, A. Wołyńska (Lubliniec), A. Duczmal, W. Marciniak (Łódź), K. Interewicz, A. Kryba (Olecko), J. Frąckowiak, M. Matołka (Poznań), A. Turkosz,  A. Wytrykusz (Przemyśl), K. Zięba (Warszawa, Plac Trzech Krzyży), Z. Dzienisz, S. Chwaszczyńska (Wejherowo), B. Kołtun, D. Zmaczyńska (Warszawa, Łucka).
Organizatorzy (Zespół Komunikacji Językowej) zadbali by konkurs przebiegał sprawnie merytorycznie i organizacyjnie, a także o  imprezy towarzyszące, które wzbudziły wielkie zainteresowanie młodzieży.

NAUKA TO OKNO NA ŚWIAT było hasłem tegorocznego programu konkursu "Oczy pomagają słyszeć", który był realizowany w dniach 15-16 kwietnia br. Treści materiału konkursowego oraz imprezy towarzyszące przewijały się wokół tego hasła zaś upominki dla wszystkich uczestników tematycznie powiązane były z Warszawą.

15 kwietnia br. (godz. 12.00-20.00)
- Powitanie młodzieży oraz towarzyszących im nauczycieli przez Dyrektor OSWG - p. Elżbietę Opara-    Zawistowską i organizatorów konkursu.
- Czterogodzinne uczestniczenie w warsztatach w Centrum Nauki Kopernik.
- Oglądanie panoramy Warszawy z ogrodów na dachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.
- Wieczorne zajęcia integracyjne dla uczniów prowadzone przez panie: pedagog i psycholog OSWG, w tym    czasie nauczyciele i organizatorzy mieli spotkanie robocze dotyczące regulaminu konkursu i wyboru komisji    konkursowej.

16 kwietnia br. (godz. 9.00-12.00)
Konkurs
Do zadań uczestników należało z nagranych (specjalnie do potrzeb konkursu) krótkich filmów z wyłączonym dźwiękiem odczytanie wypowiedzi z ruchu warg kilkunastu osób. Dodatkowym stopniem trudności w czytaniu z ust osób na filmie było ich normalne tempo (10-12 głosek na sekundę) przekazu informacji i naturalna artykulacja.

Konkurs


W skład Komisji XIV Ogólnopolskiego Konkursu Czytania z Ust "Oczy pomagają słyszeć" weszły Panie:
Agnieszka Niewiadomska (Poznań)
Katarzyna Sokołowska (Wejherowo)
Joanna Witkowska (Olecko)


Po I etapie konkursu do finału zakwalifikowali się:
Karolina Zięba (Warszawa, Plac Trzech Krzyży),   Zyta Dzienisz (Wejherowo), Justyna Zakuszewska (Wejherowo), Krzysztof Interewicz (Olecko), Barbara Kołtun (Warszawa, Łucka), Ewa Wicenciak (Kalisz), Agata Wytrykusz (Przemyśl), Dominika Zmaczyńska (Warszawa, Łucka), Anna Turkosz (Przemyśl), Jacek Frąckowiak (Poznań)


Laureatami XIV Konkursu Czytania z Ust "Oczy pomagają słyszeć" zostali:
Zyta Dzienisz
(Wejherowo),
Anna Turkosz (Przemyśl),
Krzysztof Interewicz (Olecko)

Laureaci zostali wyróżnieni dyplomami i nagrodami rzeczowymi, które wręczyła im Dyrektor OSWG - p. E. Opara-Zawistowska zaś wszyscy uczestnicy biorący udział w konkursie otrzymali od organizatorów pamiątki z Warszawy. W miłym nastroju przy pięknej, wiosennej, słonecznej pogodzie pożegnaliśmy się mówiąc - DO ZOBACZENIA ZA ROK W WEJHEROWIE!!!

Autor zdjęć: Igor Malinowski - uczeń Szkoły Policealnej (OSWG)

Notatkę sporządziła Helena Sieńkowska - logopedaGaleria fotografii