Lekcja w AGAD-zie
(5 kwietnia 2011)

5.04.2011, jak co roku, grupa uczniów wybrała się na zajęcia z genealogii oraz konserwacji starodruków do Archiwum Głównego Akt Dawnych. Po świecie genealogii i starych dokumentów oprowadził nas pan Jarosław Zawadzki, natomiast pani Anna Czajka pokazała tajemnicze sposoby konserwacji starodruków. Oba spotkania były bardzo ciekawe
i uświadomiły uczniom, w jaki sposób można dbać o polską pamięć historyczną, jak również o zachowanie  dla przyszłych pokoleń naszych rodzinnych historii.

AGAD
Galeria fotografii