Szkolny Konkurs Gramatyczny - Mistrz Gramatyki
(16 marca 2011)

16 marca 2011 roku w naszym Ośrodku odbył się Szkolny Konkurs Gramatyczny - Mistrz Gramatyki. Temat konkursu skupiony był wokół hasła: Podróże zagraniczne. Wzięło w nim udział 26 uczniów. Uczestnicy mieli do wypełnienia osiem zadań. Wśród nich były ćwiczenia: stopniowanie przysłówków, poprawianie błędów fleksyjnych w tekście, wstawianie spójników w zdaniach złożonych, wstawianie przyimków. Najtrudniejsze okazało się układanie pytań i odmiana rzeczowników: księżna, książę. Najmniej trudności sprawiała uczniom odmiana liczebnika z rzeczownikiem oraz dopasowanie przedrostka do czasownika. Maksymalnie można było zdobyć 68 punktów.
Mistrzem Gramatyki 2011 została Marta Korytkowska (67 pkt), II miejsce zajął Marcin Golonko (66 pkt), natomiast III miejsce zajęła Małgorzata Talipska (64 pkt). Laureaci są uczniami klasy III b.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy!

Organizatorzy:
Aneta Grądzka
Joanna Ulanowska