".Bo życie nie tylko po to jest by brać,
nie po to by bezczynnie stać."

(12 marca 2011)

W marcowy wieczór odbyło się w świetlicy nr 12 spotkanie informacyjne. Dotyczyło ono przypomnienia "zakręconej akcji" - zbierania plastikowych nakrętek oraz propagowania innych form bezinteresownej pomocy.
Od pory w naszym Ośrodku oprócz nakrętek zbieramy także:

  • Aparaty słuchowe /nawet te najstarsze/ dla głuchych dzieci z Kamerunu - zawiezie je do Afryki ks. Dariusz Furmanik
  • Telefony komórkowe - zużyte / również mogą być starsze modele, ale ważne by posiadały ładowarkę i baterię/ - przekażemy je Zgromadzeniu Księży Werbistów, a ci misjonarzom w Afryce
  • Książki dla dzieci z polskiej szkoły podstawowej na Litwie (najlepiej lektury, mogą być używane, ważne by nie były zniszczone) - tu współpracujemy z Fundacją D.O.M.

Na spotkaniu tym nie było zbyt wielu osób. Mamy jednak głęboką nadzieję, że do zbierania włączą się wszyscy.
Ci zaś, którzy byli opowiedzą o tym wydarzeniu i zachęcą do udziału innych.

Nakrętki 2011
Galeria fotografii