Niedzielna lekcja patriotyczna w muzeum Powstania Warszawskiego
(6 lutego 2011)

W mroźną niedzielę nasza pani wychowawczyni zabrała nas na lekcję patriotyczną w Muzeum Powstania Warszawskiego. Głównym celem tej lekcji było zebranie informacji na temat miłości i strachu w Powstaniu Warszawskim, potrzebnych nam do klasowego portfolio. Byliśmy pod silnym wrażeniem ekspozycji muzealnych, efektów multimedialnych obrazujących 62 dni walki powstańczej; zbrojeniem, jakim posługiwali się powstańcy, aktami anonimowych zgonów, korespondencjami.

Chwilę grozy przeżyliśmy w zrekonstruowanych kanałach podziemnych, w prawdziwych ukrywali powstańcy przed wrogami. Obejrzeliśmy niesamowity film dokumentalny w 3D pt. "Miasto Ruin". Nie możemy i nie chcemy uwierzyć, jak piękna Warszawa była zrównana się z ziemią. Lekcja ta skłoniła nas do głębokiej refleksji. Powstańcy byli gotowi walczyć i ocierać się o własną śmierć na część wspólnego, narodowego dobra i dla wolności.

Najbardziej wzruszył nas cytat z "Biuletynu Informacyjnego" nr 57, 20 sierpnia 1944 r.: "Ratujcie dzieci nasze, wasze, polskie, warszawskie dzieci. Gmachy zawalone odbudujemy - straconego młodego pokolenia nie odbudujemy". Pomimo klęski powstania młode pokolenie na pewno nie było stracone młodego pokolenia, następne i jeszcze następne też nie. My pamiętamy o patriotycznych czynach pokolenia Kolumbów, dziękujemy im za to, że możemy żyć w nowoczesnej, pięknej Warszawie, która jest ciągle w stanie rozkwitu.

Klasa I tż


Studniówka 2007
Galeria fotografii