Konstruktywne świętowanie
(25 października 2010)

Obchody 40 lecia istnienia Naszego Ośrodka rozpoczęły się już w niedzielę 24 października, kiedy przyjechali pierwsi goście. Po uroczystej kolacji udali się oni wraz z dyrekcją, wychowawcami i młodzieżą do dwóch warszawskich teatrów - Kwadratu i Ateneum.

Głównym dniem obchodów był jednak poniedziałek 25 października. Wtedy to rozpoczęła się konferencja zatytułowana "40 lat pracy z młodzieżą w OSWG przyczynkiem do rozważań na temat stanu edukacji głuchych i słabo słyszących w Polsce".  
Goście wśród których byli przedstawiciele władz oświatowych, parafii, zaprzyjaźnionych instytucji i organizacji społecznych, w tym grupa dyrektorów ośrodków dla głuchych i słabo słyszących z innych miast, rodzice uczniów, emerytowani pracownicy Ośrodka, jego absolwenci, profesorowie wyższych uczelni, zostali przywitani w recepcji, gdzie otrzymali okolicznościowe upominki, między innymi biuletyn konferencyjny, tomik poezji "Kowal i podkowa" Łukasza Jasińskiego, absolwenta liceum OSWG oraz jubileuszowy numer gazetki "Czy wiesz?".

Sala gimnastyczna, gdzie miała odbywać się konferencja była ładnie udekorowana, odpowiednio nagłośniona i przygotowana do prezentacji multimedialnych.
Konferencja tłumaczona w sjm i pjm rozpoczęła się referatem dyrektor Ośrodka p. Elżbiety Opara-Zawistowskiej na temat historii placówki i jej dnia dzisiejszego.
Młodzież złożyła kwiaty pod pomnikiem patrona Jana Siestrzyńskiego.
Na prośbę dyrektor wystąpili nagrodzeni przez nią nauczyciele i pracownicy Ośrodka oraz osoby, które otrzymały nagrodę dyrektora Biura Edukacji p. Hanna Jurojć i p. Edyta Sapińska.
Następnie głos zabrała wicedyrektor Biura Edukacji m. st. Warszawy p. Mieczysława Nowotniak, składając życzenia i gratulacje z okazji jubileuszu, informując o nagrodzie Prezydenta miasta dla dyrektora placówki.
Prowadzący spotkanie p. Grzegorz Bisko zaprosił prezes Towarzystwa Przyjaciół Warszawy p. Marzenę Grochowską, która w asyście nauczycieli p. Edyty Sapińskiej i p. Marka Kubiaka /IG/ w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego udekorowała p. dyrektor odznaczeniem państwowym - "Zasłużony dla kultury polskiej", co było wynikiem intensywnej współpracy z TPW i organizacją  Ogólnowarszawskiego konkursu dla dzieci i młodzieży w dwusetną rocznicę urodzin kompozytora Fryderyka Chopina.

Prezes Polskiego Związku Głuchych p. Kajetana Roczan uhonorowała sztandar Ośrodka złotą odznaką, a grupa kilkunastu nauczycieli otrzymała z jej rąk srebrną odznakę Związku za zasługi na rzecz środowiska.

Następnie wygłaszano referaty wg ustalonego programu, wśród których szczególnie interesujące to: prof. Marka Świdzińskiego na temat dwujęzyczności, p. dr hab. Bogdana Szczepankowskiego na temat historii prac nad systemem językowo-migowym ściśle związanych z Ośrodkiem na Łuckiej, p. dyrektor Anny Stopińskiej na temat możliwości edukacyjnych w obowiązującym systemie oświaty.
Po ich zakończeniu był moment na składanie życzeń i gratulacji.

W trakcie przerwy nastąpiło uroczyste otwarcie nowej pracowni gastronomicznej, którego dokonała p. inspektor Jolanta Markiewicz-Król /BE/. W pracowni była wystawa prac plastycznych nauczycieli, wśród których wyróżniały się portrety p. Marka Laseckiego artysty-malarza i nauczyciela w jednej osobie, a ostatnio także prezesa oddziału mazowieckiego PZG. Połączenie sztuki z chłodem stali i minimalistycznym wystrojem pracowni dało ciekawy efekt. Na blatach roboczych stały kolorowe kanapki, tartinki, ciasteczka, owoce. Na wydzielonym stole pod oknem znajdowały się wypieki naszych cukierników, które to wspaniałości powstały pod kierunkiem nauczycieli p. Alicji Kozińskiej, p. Katarzyny Krysiak, p. Andrzeja Janiszka. Goście mieli możliwość zwiedzania placówki, oglądania wystaw historycznej, fotograficznej i plastycznej prac uczniów oraz wpisywania się do księgi pamiątkowej.

Po przerwie kontynuowano wygłaszanie referatów. Szczególnie interesujący był wykład p. Heleny Sieńkowskiej obrazujący pracę nad rehabilitacją słuchową i nauką czytania z ust licealistki M.K. z implantem pniowym, połączony z pokazem jej gry na flecie i recytacją wiersza "Leń" Jana Brzechwy.
Inne ciekawe wystąpienia to: p. Agnieszki Łąckiej na temat nowej matury w OSWG w latach 2005-2009, p. Mariusza Saka na temat oferty zawodów, w których może kształcić się młodzież z wadami słuchu w Polsce oraz referat dyrektora Instytutu Głuchoniemych p. Tadeusza Adamca zatytułowany "Kilka uwag o kulturze głuchych - głos w dyskusji".
Kilka przygotowanych wystąpień /np. p. Piotra Wojdy, p. Hanny Jurojć, p. Beaty Łukasiewicz, p. Barbary Puczyńskiej, p. Marzeny Niedziółki, p. Alicji Orłowskiej, p. Magdy Bielak, p. Marka Laseckiego i p. Pawła Pożaryckiego/ z powodu ograniczonych ram czasowych nie doszło do skutku. Na szczęście wszyscy uczestnicy konferencji mogli je przeczytać w biuletynie konferencyjnym.

Po podsumowaniu całości, dyrektor Ośrodka zaprosiła wszystkich na obiad do stołówki szkolnej. Kuchnia ośrodkowa pod kierunkiem p. Danuty Piechy serwowała tzw. zimny bufet, naprawdę znakomity. Tam toczyły się rozmowy na temat problemów poruszanych w trakcie konferencji.

Wart odnotowania jest fakt, że tego dnia byli obecni w placówce nie tylko Goście i wszyscy pracownicy, ale również spora grupa przedstawicieli młodzieży, która znakomicie sprawdzała się w roli gospodarzy placówki.
Cieszy również fakt, że w przygotowania do dosyć skomplikowanego organizacyjnie przedsięwzięcia zaangażowana była większość pracujących tu osób.
Ich praca nagrodzona została pozytywnymi opiniami Gości i na pewno przyczyniła się do promocji placówki.

40 lecie OSWG
Galeria fotografii

Elżbieta Opaara-Zawistowska "40lat edukacji młodzieży z wadami słuchu w OSWG w Warszawie - rys historyczny, dzień dzisiejszy"

Elżbieta Opara-Zawistowska

Elżbieta Opara-Zawistowska

Elżbieta Opara-Zawistowska

Marek Świdziński "Dwujęzyczność - zagrożenie, wyzwanie, jedyna szansa

Anna Stopińska "Kształcenie głuchych i słabosłyszących w Polsce w obowiązującym systemie oświaty"

Bogdan Szczepankowski "System językowo-migowy w nauczaniu głuchych"

Helena Sieńkowska "Efekty rehabilitacji słuchowej i nauki czytania z ust licealistki z implantem pniowym. Studium przypadku.

Agnieszka Łącka " Nowa matura w OSWG w Warszawie w latach 2005-2010"

Mariusz Sak "Oferta zawodów dla młodzieży głuchej i słabosłyszącej - mapa oferty wraz z komentarzem"

Małgorzata Borucka "Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe"

Tadeusz Adamiec "Kilka uwag o kulturze głuchych - głos w dyskusji"