Lekcja w SGGW
(11 października 2010)

W dniu 11.X.2010r. młodzież z klasy 2 TŻ wraz z p. Katarzyną Krysiak wybrała się na lekcję laboratoryjną do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
U progu Uczelni zostaliśmy przywitani przez  panią laborant Beatę Michniewską, która oprowadziła nas po różnych laboratoriach analitycznych, min. biologii molekularnej, biochemii. Zapoznaliśmy się z nowoczesnym sprzętem laboratoryjnym dostępnym w pracowniach. Później rozpoczęła się lekcja, w czasie której wykorzystywaliśmy naszą wiedzę w praktyce. Oznaczaliśmy kwasowość w produktach spożywczych (mleku, mące) oraz  sprawdzaliśmy pH w różnych kremach. Każdy z nas wykonywał samodzielnie oznaczenie. W czasie zajęć dowiedzieliśmy się, jak ważna jest dokładność i precyzja podczas wykonywaniu badań laboratoryjnych. Wizyta w SGGW była dla nas cennym doświadczeniem.

 

Studniówka 2007
Galeria fotografii