Wycieczka do Cechu Rzemiosł Cukierniczych w Warszawie
(20 września 2010)

Dnia 20 września 2010r. klasa I tż pod opieką p. A. Kozińskiej odbyła wycieczkę do Cechu Rzemiosł Cukierniczych w Warszawie przy ul. Lechickiej 14 A.
Uczniowie mogli obejrzeć, jak wygląda egzamin czeladniczy ma cukiernika, kto może zdawać ten egzamin oraz jakie procedury i zadania do realizacji otrzymują zdający uczniowie. Uczestnicy wycieczki obejrzeli sposób przygotowania karmelu w naczyniach miedzianych oraz mogli samodzielnie ugniatać na matach silipatowych i formować wyroby z karmelu o różnych wymyślonych przez siebie kształtach. Wycieczka ta była bardzo ciekawa, gdyż uczniowie mogli na żywo obejrzeć zdawany przez innych słyszących kolegów egzamin czeladniczy na cukiernika.