Wręczenie nagród z V Ogólnowarszawskiego Międzyszkolnego
Konkursu Wiedzy o Grobie Nieznanego Żołnierza
(28 maja 2010)

W czwartek 15 kwietnia 2010 r. Towarzystwo Przyjaciół Warszawy i Fundacja Grobu Nieznanego Żołnierza zorganizowały V Ogólnowarszawski Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Grobie Nieznanego Żołnierza pt. "Spotkanie młodych z nieznanym żołnierzem" w Gimnazjum nr 5 im. Tadeusza Kościuszki przy ul. Niepodległości 27 w Warszawie.
Uczniowie: Michał Konwerski i Agata Stencel z klasy Ib LP pod opieką p. Edyty Sapińskiej brali udział w tym konkursie i pisali odpowiedzi na pytania na temat historii Grobu Nieznanego Żołnierza. Czekaliśmy na wyniki. (zdjęcia nr 1, 2, 3, 4)

W dniu 28 maja 2010 r. odbyła się uroczystość zakończenia Konkursu Wiedzy o Grobie Nieznanego Żołnierza. Młodzież z gimnazjum nr 5 pokazała przedstawienie obrazujące ciekawą historię o Katyniu. Następnie zostały wręczone nagrody laureatom Konkursu o Grobie Nieznanego Żołnierza.

Ogłoszono wyniki: I miejsce zajęli: Michał Konwerski i Agata Stencel. Uczniowie dostali piękne puchary, książki i dyplomy, także gratulacje od Prezydenta m.st. Warszawy p. Hanny Gronkiewicz-Waltz. Byli bardzo zadowoleni z nagród, ale przede wszystkim dlatego, że mogli poznać ciekawą historię Grobu Nieznanego Żołnierza i Katynia. (zdjęcia nr 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14)

Gratulujemy!


Studniówka 2007
Galeria fotografii

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14