Szkolny Konkurs Gramatyczny
(22 kwietnia 2010)

22 kwietnia 2010r. odbył się w naszym Ośrodku Szkolny Konkurs Gramatyczny. O tytuł Mistrza Gramatyki walczyło 28 uczniów.  Uczestnicy wypełniali test składający się z sześciu zadań m.in.: poprawiali błędy gramatyczne, układali zdania z rozsypanki wyrazowej, mieli za zadanie zastosować tryb przypuszczający oraz prawidłowo odmieniać liczebniki.
Konkurs był przede wszystkim okazją do sprawdzenia swoich umiejętności gramatycznych, ale stwarzał także szansę poznania ciekawostek z życia największego polskiego kompozytora. W tym roku bowiem zadania konkursowe skupione były wokół hasła: "Życie i twórczość Fryderyka Chopina". Nawiązaliśmy w ten sposób do 200. rocznicy urodzin mistrza. Rozwiązując zadania konkursowe uczniowie mogli dowiedzieć się, kto był wielką miłością Chopina, w jakich państwach koncertował, kiedy zaczął komponować oraz gdzie znajduje się jego serce.

Mistrzem Gramatyki 2010 została uczennica klasy IIb Marta Korytkowska - 59 pkt.
Drugie miejsce zajęła  Marta Abramczyk (IIIa) - 57 pkt.,
natomiast trzecie miejsce - Marcin Łuczywek (IIIa) - 53 pkt.

Jednocześnie wyłonieni zostali zwycięzcy na poszczególnych poziomach klasowych. Wśród uczniów  klas pierwszych najlepsi okazali się: K. Jabłoński (Ic) - 47 pkt., B. Kołtun (Ib) - 39 pkt., D. Kotowski (Ib) - 21 pkt. Wśród uczniów klas drugich najlepsi byli: M. Korytkowska (II b)- 59 pkt., P. Obłoza (IIb) - 51 pkt., L. Olak (IIa) - 28 pkt. Najwyższy średni wynik uzyskali uczniowie klas trzecich tj.: M. Abramczyk (IIIa) - 57 pkt., M. Łuczywek (IIIa) - 53 pkt., W. Turzyńska (IIIa) - 51 pkt.

Gratulujemy!!!

KONKURS
Galeria fotografii