Podsumowanie Ogólnowarszawskiego Międzyszkolnego Konkursu
"200 rocznica urodzin kompozytora Fryderyka Chopina"
(26 marca 2010)

W dniu 26 marca 2010 roku w Bielańskim Centrum Edukacji Kulturalnej odbyła się uroczystość podsumowania Ogólnowarszawskiego Międzyszkolnego Konkursu "200 rocznica urodzin kompozytora Fryderyka Chopina", której pomysłodawcami i głównymi organizatorami byli p. Edyta Sapińska z OSWG i p. Marek Kubiak z Instytutu Głuchoniemych.
Po serdecznym powitaniu wszystkich zaproszonych gości, podziękowania wygłosiły dyrektor Ośrodka p. Elżbieta Opara-Zawistowska oraz wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Warszawy - p. Marzena Grochowska.
Brało udział 120 szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w tym 29 szkół specjalnych.

Tabela podsumowania prac
Konkursu "200 rocznica urodzin kompozytora Fryderyka Chopina"

Kategoria

Placówki masowe

Placówki specjalne

Suma

Szkoły
podstawowe

Gimnazja

Szkoły
ponadgimnaz.

Szkoły
podstawowe

Gimnazja

Szkoły
ponadgimnaz..

Prace plastyczne

311

154

22

48

42

22

599

Album

110

30

5

-

5

3

152

Fotografia

11

77

16

2

8

17

131

Prace literackie

60

30

8

1

3

-

102

Przewodnik

8

3

2

-

-

-

  13

Prezentacje multimedialne

84

44

10

2

8

6

154

Omnibus

98

46

7

-

1

2

154

Razem

1306

Następnie Zespół Pieśni i Tańca SGH zatańczył Walca i Polkę-Mazurkę do muzyki Fryderyka Chopina.
Wysłuchaliśmy prezentację sylwetki kompozytora przygotowaną przez p. Wiesławę Dłubak-Bełdycką, a utwory F. Chopina zagrali pianiści p. Michał Pietrzak i dr Adam Podskarbi (adiunkt-wykładowca UAM Poznań).
Niesłyszący Michał Szarłat zagrał na flecie Nokturn op. 9.

Na zakończenie nastąpiło rozdanie laureatom wyróżnień, nagród oraz pamiątkowych dyplomów.

Nasi uczniowie zdobyli dużo nagród, zajmując zaszczytne miejsca. Oto one:
I miejsce
Bernard Harasimiuk
, kl. 3tż TU nr 30 w kategorii: praca plastyczna, prezentacja multimedialna
Marcin Łuczywek, kl. 3a LP nr 31 w kategorii "Omnibus"
Agnieszka Krata, kl. 1tż TU nr 30 w kategorii: fotografia

II miejsce
Igor Malinowski
, kl. 1 PS w kategorii: fotografia
Wioletta Turzyńska, kl. 3a LP nr 31 w kategorii: fotografia i album

III miejsce
Katarzyna Klemarczyk
, kl. 1tż TU nr 30 w kategorii: prezentacja multimedialna, album i fotografia

Wyróżnienia:
Agata Kalinowska, Monika Lament, Eryka Sikorska, Żaneta Skiba, Małgorzata Talipska

GRATULACJE!!!

Chopin
Galeria fotografii