XX Ogólnopolskie Zawody Matematyczne
Szkół Ponadgimnazjalnych dla Młodzieży Niesłyszącej
(19-20 marca 2010)

W dniach 19-20 marca 2010 roku w naszym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Głuchych przy ulicy Łuckiej 17/23 w Warszawie odbyły się XX Ogólnopolskie Zawody Matematyczne Szkół Ponadgimnazjalnych dla Młodzieży Niesłyszącej. W zawodach wzięło udział 15 ośrodków z całej Polski. Uczestnikami zawodów byli uczniowie z: Kielc, Tarnowa, Lublina, Krakowa, Szczecina, Przemyśla, Wejherowa, Łodzi, Otwocka, Lublińca, Zabrza, Bydgoszczy, Katowic i z Warszawy (Plac Trzech Krzyży i ul. Łucka).
Celem rokrocznie odbywających się zawodów jest popularyzacja wiedzy matematycznej, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań matematycznych wśród uczniów, stworzenie możliwości sprawdzenia własnego poziomu wiedzy i umiejętności, rywalizacji w dziedzinie matematyki, promocja szkół, nauczycieli i uczniów biorących udział w konkursie.

Zawody odbywały się w dwóch kategoriach: kategoria A - dla uczniów liceum i technikum i kategoria B - dla uczniów ze szkół zawodowych.
W tym roku po raz pierwszy organizatorzy dokonali zasadniczej zmiany. Wprowadzono zadania i ułożono arkusz podobny do arkusza, który obowiązuje na obowiązkowej maturze z matematyki od roku 2010. Do tej pory każda kategoria miała po 10 zadań do rozwiązania z różnych działów matematycznych. Zatem uczniowie z liceum i technikum musieli uporać się z 30 zadaniami tzn. musieli rozwiązać 20 zadań zamkniętych, które po raz pierwszy zostały przygotowane na internetowej platformie moodle, a pozostałe 10 zadań otwartych tradycyjnie na przygotowanych arkuszach przez Komisję Główną Zawodów Matematycznych. Uczniowie szkół zawodowych musieli rozwiązać 10 zadań z różnych działów. Każdy uczestnik-zawodnik bez względu na kategorię mógł zdobyć maksymalnie 50 punktów.

Zawody matematyczne dla młodzieży niesłyszącej dają możliwość do stworzenia właściwej atmosfery, życzliwej rywalizacji oraz pozwalają uczniom odczuwa satysfakcję, radość z sukcesu. Dają też okazję do nawiązywania nowych znajomości, do poznania i obserwowania innych głuchych.
Uczestnicy, którzy brali udział w Zawodach Matematycznych oprócz pracy umysłowej, przeszli szkolenie pt Pierwsze spotkanie z modle. Nauczyli się jak poruszać się po tej internetowej platformie edukacyjnej. Odbyły się również zawody w rozwiązywaniu łamigłówek. Organizatorzy stworzyli też uczestnikom możliwość aktywnego wypoczynku przed zawodami - wycieczki z przewodnikiem po Warszawie jak i po zawodach - świetną zabawę przy kręglach. Dla nauczycieli organizatorzy przygotowali warsztaty metodyczne przeprowadzone przez edukatora i doradcę zawodowego m.st. Warszawy p. Andrzeja Wernera: Rola Edukacyjnej Wartości Dodanej w mierzeniu jakości pracy szkoły.

Po zabawie nadszedł czas na podsumowanie Zawodów Matematycznych.
A oto rezultaty zawodów:
Wyniki w kategorii A - Liceum, Technikum:
I miejsce - Marcin Łuczywek - z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Głuchych w Warszawie przy ul. Łuckiej 17/23; zdobył 37,5 pkt.
II miejsce - Adrian Kwaśniewski - z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Głuchych w Warszawie przy ul. Łuckiej 17/23; zdobył 31,5 pkt.
III miejsce - Dominik Milej - z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących z Krakowa przy ulicy Grochowej 19; zdobył 31punktów.

Wyniki w kategorii B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa:
I miejsce - Joanna Wyspiańska - z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących z Wrocławie przy ul. Dworskiej, zdobyła 45pkt
II miejsce - Mateusz Micek - z Zespołu Szkół Specjalnych dla Niesłyszących z Tarnowa przy ul. Lippóczy'ego 4a, zdobył 26 punktów.
III miejsce - Kamil Chmielarz - ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących z Lublińca przy ul. Pawła Stelmacha, zdobył 26 punktów.

Wyniki w klasyfikacji ogólnej Ośrodka:
I miejsce zajął Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych w Warszawie przy ulicy Łuckiej 17/23, zdobył 83 punkty.
II miejsce - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących z Krakowa przy ul. Grochowej 19, 53,5 punktów.
III miejsce - zajął Zespół Szkół nr 1 z Katowic ul. Staszica 2, zdobył 47 punktów.

XX Ogólnopolskie Zawody Matematyczne Szkół Ponadgimnazjalnych dla Młodzieży Niesłyszącej nie odbyłyby się bez wsparcia różnych instytucji. Sponsorami tegorocznego konkursu byli: Zarząd Główny Polskiego Związku Głuchych, wydawnictwo LOGI www.wydawnictwologi.pl, Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON www.operon.pl; Żabka www.zabkapolska.pl, OPENVEN, EffoLan, Wydawnictwo Świat Ciszy, Stołeczne Biuro Turystyki.
Wszystkim sponsorom składamy serdeczne podziękowania.

Kolejne zawody odbędą się w Łodzi dopiero za rok.

Studniówka 2007
Galeria fotografii