"Uczeń samodzielny" i "Uczeń twórczy" - apel
(26 lutego 2010)

   W piątek, 26 lutego uczniowie OSWG uczestniczyli w kolejnym apelu związanym z hasłem roku "Uczeń - wychowanek OSWG wzorem pozytywnych postaw i zachowań". W tym miesiącu spotkanie dotyczyło dwóch tematów.

   Klasa 2 m przygotowała prezentację na temat "Uczeń samodzielny, który myśli, wyciąga wnioski, jest krytyczny także w stosunku do samego siebie". Uczniowie zobaczyli, co na temat picia alkoholu, palenia papierosów, brania narkotyków i bójek z kolegami myślą ich rówieśnicy. Następnie musieli, nie tylko wskazać tych, którzy potrafią myśleć krytycznie, wyciągać właściwe wnioski i poszukać pomocy w trudnej sytuacji, ale również powiedzieć, dlaczego właśnie ta postawa jest ich zdaniem właściwa.

   Klasy 1 m i 1 s przygotowały część związaną z tematem "Uczeń twórczy, mający własne pomysły, przemyślenia, zainteresowania, podejmujący inicjatywy na forum klasy, szkoły, w Samorządzie Uczniowskim, w internacie". Uczniowie Ośrodka otrzymali zadania, które wymagały od nich uruchomienia wyobraźni, wykazania się pomysłowością oraz umiejętnością współdziałania w grupie.  Dzieła, które wykonali są dowodem na to, że uczniowie OSWG, to uczniowie twórczyJ

Efekty ich twórczości możecie podziwiać na poniższych fotografiach.


Studniówka 2007
Galeria fotografii