Projekcja filmów
(17 lutego 2010)

   W  dniu 17 lutego młodzież z klas Szkoły Policealnej uczestniczyła w spotkaniu połączonym z projekcją filmów, zorganizowanym przez PZG w ramach projektu "Migowy Klub Filmowy".


   Zaplanowano 5 cyklicznych prelekcji i prezentacji filmowych obrazujących w zarysie historię polskiego filmu. Odbywają się one w Domu Kultury "Jary" na Ursynowie.  Przebieg spotkania i film są tłumaczone na żywo na język migowy przez tłumacza. Dzięki temu uczestnicząca w spotkaniu  młodzież ma ułatwiony odbiór filmu i możliwość uczestniczenia w dyskusji po projekcji. Podczas pierwszego seansu zobaczyliśmy trzy historyczne polskie filmy z okresu międzywojennego: 

  1. Dokument o Warszawie
  2. Jeden z pierwszych animowanych filmów polskich pt. "Ołowiane żołnierzyki"
  3. Film pt. "Młody las" w reżyserii J. Leitsa z roku 1934

   Po seansie prelegent opowiadał o polskiej kinematografii w II Rzeczypospolitej i mieliśmy możliwość zadawania pytań. To było bardzo ciekawe doświadczenie.

Studniówka 2007
Galeria fotografii