Finał Szkolnego Konkursu Odczytywania Mowy z Ust
(19 stycznia 2010)

   19 stycznia odbył się finał Szkolnego Konkursu Odczytywania Mowy z Ust "Oczy pomagają słyszeć". Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów odbioru mowy drogą wzrokową.
Dla tych niesłyszących uczniów, którzy nie rozumieją mowy drogą słuchową umiejętność ta jest najdoskonalszą formą odbioru  informacji przekazywanej w mówionym języku polskim.


   Temat konkursu nawiązywał do treści zawartych w programie wychowawczym placówki: "Uczeń OSWG wzorem pozytywnych postaw i zachowań".
Konkurs składał się z dwóch etapów. W pierwszym brali udział wszyscy uczniowie Liceum Profilowanego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Do drugiego etapu przeszło 11 uczniów  z najlepszymi wynikami. Zadaniem finalistów było odczytanie wyrazów, układów dwuwyrazowych, zdań oraz określenie na podstawie dłuższych wypowiedzi co jest wartością dla występujących osób. W nagraniu materiału do konkursu uczestniczyli m.in. słyszący rówieśnicy naszych uczniów.

Zwycięzcami zostali:

I miejsce       Marcin Łuczywek     kl. IIIa
II miejsce      Marta Abramczyk     kl. IIIa
III miejsce     Wioletta Turzyńska  kl. IIIa

Uczennice Marta Abramczyk i Wiola Turzyńska  będą reprezentować nasz ośrodek na Ogólnopolskim Konkursie Odczytywania Mowy z Ust , który odbędzie się 19 i 20 marca w Lublińcu.
Trzymamy kciuki za dziewczyny!!!


Studniówka 2007
Galeria fotografii