Apel
(6 stycznia 2010)

W dniu 6 stycznia 2010 odbył się apel na temat:

"Kierowanie się swoim postępowaniu kodeksem moralnym opartym na tradycyjnych wartościach, wśród których miłość i szacunek do drugiej osoby zajmują poczesne miejsce."

W formie krótkich filmów pokazano różne  przykłady zachowań zgodnych z powyższą zasadą lub innych, niewłaściwych lub nagannych. Przygotowano też "Kodeks postępowania ucznia OSWG" w formie oprawy przeznaczonej do biblioteki Ośrodku. Niestety, nie wszyscy uczestnicy apelu podczas jego trwanie zachowywali się zgodnie z zasadami jakie zawiera kodeks.

Organizatorzy kl. II pa, II pb, II pp