Podaż czy popyt, inflacja czy deflacja. Aż dwie olimpiady.
(1 i 3 grudnia 2009)

W krótkim czasie, 1 i 3 grudnia b.r. w naszym ośrodku odbyły się dwie ogólnopolskie olimpiady:

 1. 1 grudnia - V  edycja Olimpiady Przedsiębiorczości
  organizowana przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych,
 2. 3 grudnia - X  edycja Olimpiady Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości
  organizowana przez Konsulat Brytyjski w Łodzi oraz Instytut Nowych Technologii.

Olimpiady są skierowane przede wszystkim do uczniów (słyszących i nie tylko) szkół ponadgimnazjalnych w całej Polsce. Składają się z trzech etapów. To były pierwsze etapy olimpiad - rozwiązywanie testów, które odbyły się właśnie na terenie naszego ośrodka. Drugie i trzecie etapy są na zewnątrz i odbędą się dopiero po nowym roku.
Nasz Ośrodek po raz pierwszy zgłosił swój udział w V edycji Olimpiady Przedsiębiorczości, natomiast po raz drugi - w X edycji Olimpiady Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości.
W składzie komisji na tych olimpiadach znaleźli się nauczyciele: pani Katarzyna Kłosowicz, pani Agata Jasińska i pan Hubert Szepietowski. Do Olimpiady przystąpiły odważni uczniowie i rozwiązali test. Byli to:

 1. Wioletta Turzyńska kl. III a
 2. Adrian Kwaśniewski kl. III a
 3. Marcin Łuczywek kl. III a
 4. Klaudia Wojaczek kl. III a (rozwiązała test tylko w dniu 1 grudnia)
 5. Anita Wąsik kl. II a
 6. Małgorzata Talipska kl. II b
 7. Marta Korytkowska kl. II b
 8. Marcin Golonko kl. II b
 9. Grzegorz Grajoszek kl. II b

Test z X edycji Olimpiady Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości zawierał 37 pytań zamkniętych. Pytania były ciekawe, ale wymagały od uczestników świeżo zaktualizowanej wiedzy.
Natomiast test z V edycji Olimpiady Przedsiębiorczości zawierał 50 pytań i był bardzo trudny. Nasi uczestnicy głowili się nad pytaniami, aby udzielić prawidłowych odpowiedzi. Mimo wszystko warto było spróbować swych sił na równi z rówieśnikami słyszącymi. Miejmy nadzieję, że któryś z uczestników, a nawet kilku przejdzie do II etapu. Czekamy na wyniki. Trzymamy kciuki. Zapraszamy do obejrzenia stron, m.in. regulaminów olimpiad, wyników testów:
www.olimpiada.org.pl,
www.olimpiada.edu.pl.

Olimpiada
Galeria fotografii