Dajemy siebie innym - kolejna wizyta w Stacji Krwiodawstwa
(15 grudnia 2009)

Spotkanie informacyjne dotyczące honorowego krwiodawstwa przyniosło efekt.
We wtorek, 15 grudnia osoby chcące oddać krew udały się do Regionalnej Stacji Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ulicy Saskiej. Tym razem "cząstką siebie" zdecydowało się podzielić 10 osób - Marzena Chojęta, Karolina Osiejewicz, Marta Abramczyk, Grzegorz Kocoń, Marcin Grzanka, Izabela Myślińska, Anna Sowa, Kamil Staniszewski (po raz kolejny), p. Anna Stopińska i p. Katarzyna Kłosowicz. Podczas tej wizyty w sumie udało nam się oddać prawie 3 litry krwi.

Krew
Galeria fotografii