I Ty możesz zostać honorowym dawcą krwi!!!
(2 grudnia 2009)

W pierwszą środę grudnia pełnoletni uczniowie naszego Ośrodka spotkali się, by porozmawiać o honorowym oddawaniu krwi. Celem spotkania było:
- zapoznanie młodzieży z ideą krwiodawstwa,
- rozwianie wątpliwości dotyczących procedury oddawania krwi,
- zachęcenie młodzieży do zaangażowania się w tę sprawę.
W naszym Ośrodku już piąty rok trwa akcja zatytułowana "Zostań honorowym dawcą krwi".
Mamy wśród naszych uczniów już 11 dawców. Liczymy, że w tym roku grupa ta powiększy się o kolejne osoby gotowe podzielić się tym bezcennym darem.

Krew
Galeria fotografii