Spotkanie Klubu Absolwenta
(20 listopada 2009)

W dn. 20 listopada odbyło się kolejne spotkanie klubu Absolwenta. Uczestniczyło w nim kilkanaście osób, które zapoznały się z prezentacją multimedialną pt Charakterystyka głuchego lidera przygotowaną przez Angelikę Jakubowską. Następnie odbyła się dyskusję i próba  zdefiniowania pojęcia przywództwa w świecie głuchych. Czas upłynął w miłej i twórczej atmosferze.

Organizatorki:
M. Bielak,
M. Borucka, A. Jakubowska