Apel porządkowy na temat rzetelności i sumienności  ucznia
(30 października 2009)

W dniu 30.10.2009r. odbył się apel porządkowy zorganizowany przez klasy II a II b wraz z wychowawcami: p. Iloną Nartowską, p. Tomaszem Kościołowskim.

Przewowodnim tematem apelu było hasło:

,,Uczeń - wychowanek OSWG to uczeń rzetelny i solidny, który:

- nie spóźnia się na lekcje i nie opuszcza ich bez usprawiedliwienia,
- mówi zawsze prawdę, nawet jeśli jest ona niekorzystna dla niego,
- jest zmotywowany do nauki, ponieważ rozumie, że ona jest niezbędna dla jego  przyszłości i statusu życia, co wiąże się z sumiennym podejściem do obowiązków szkolnych, z odrabianiem prac domowych włącznie (pisemnych i ustnych)."

Uczniowie przygotowali przedstawienie, w czasie którego zaprezentowali przykłady dwóch lekcji. Pierwsza z lekcji przedstawiała niewłaściwe zachowanie uczniów: uczniowie przeszkadzali w prowadzeniu lekcji, nie uważali i nie reagowali na polecenia nauczyciela; na zajęciach panował chaos. Konsekwencją takiego zachowania był nie zdany egzamin maturalny (co również zostało ukazane w scence przygotowanej przez uczniów).
Druga lekcja przedstawiała zajęcia, w czasie których uczniowie zachowywali się poprawnie: uważali na lekcji, brali w niej czynny udział, wykonywali polecenia nauczyciela. Rezultatem tej lekcji był zdany egzamin maturalny (scenka z egzaminem).
Zaprezentowane scenki krytykowały negatywne zachowania uczniów w czasie lekcji i na przerwach, np. spóźnianie się, brak pracy domowej, kłamstwo, palenie papierosów, rozmawianie w czasie zajęć.
Na zakończenie przedstawienia klasa II a i II b pokazała plansze, przybliżające zrozumienie znaczenia wyrazów "rzetelny" i "sumienny" oraz podsumowujące apel.

Rzetelny + sumienny =

odpowiedzialny
  pracowity
  aktywny
  uczciwy
  uważa na lekcji
  nie kłamie
  systematycznie przygotowuje się do lekcji
  nie spóźnia się na lekcje
  odrabia prace domowe

Apel
Galeria fotografii