Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę
(12 października 2009)

W dniu 12 października 2009 roku młodzież klas III naszego Ośrodka udała się na autokarową pielgrzymkę do Częstochowy, której hasłem przewodnim były słowa "Jan Paweł II - Papież Wolności". W pielgrzymce udział wzięli nie tylko nasi maturzyści, ale także młodzież z klas zawodowych, która w tym roku również kończy swoją edukację.
Wyjechaliśmy z Warszawy parę minut po godz. 6.00.
Po dojechaniu na Jasną Górę zgromadziliśmy się w auli Ojca Augustyna Kordeckiego, gdzie zostaliśmy powitani przez księdza dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej Warszawskiej - głównego organizatora pielgrzymki maturzystów naszej Archidiecezji.
Po powitaniu i wprowadzeniu w tematykę naszego spotkania odbyła się konferencja księdza Piotra Pawlukiewicza, poruszająca do głębi serca zgromadzonej w auli młodzieży. Dotyczyła ona życia religijnego dzisiejszej młodzieży i jej zaufania do Boga i wspólnoty Kościoła. Wielu z nas ksiądz prelegent zachęcił do odnowienia swojej relacji z Panem Bogiem i budowania swojego życia przepełnionego młodzieńczymi ideałami w oparciu o wiarę i we współpracy z Bogiem i Jego łaską. Spotkanie w auli zakończyło się gromkimi oklaskami, podziękowaniami i wręczeniem kwiatów księdzu Piotrowi przez delegację zgromadzonej młodzieży.
Po konferencji udaliśmy się do kaplicy Matki Bożej Jasnogórskiej, gdzie przed Jej cudami słynącym wizerunkiem odprawiona została Msza święta pod przewodnictwem księdza biskupa Piotra Jareckiego. Homilia księdza biskupa i późniejsze zawierzenie Matce Bożej uświadomiło nam jak wiele zawdzięczamy Maryi przez wieki opiekującej się wszystkimi Polakami i jak mamy oddać Jej matczynej opiece wszelkie nasze sprawy, z którymi przyjechaliśmy na Jasną Górę. To nie były tylko sprawy matury... To były także nasze codzienne troski z życia wzięte - nasze problemy, nasze nadzieje, sprawy naszych rodzin powierzone pod najlepszą opiekę Najświętszej Dziewicy.
Po Mszy świętej i zawierzeniu swoich trosk Maryi mieliśmy czas na zwiedzanie pięknych zbiorów jasnogórskiego skarbca, niektórzy udali się na wieże, aby rozejrzeć się po okolicy, inni wraz z wychowawcami spacerowali po klasztornych zaułkach.
Dzień był wspaniały, pełen wrażeń i przeżyć wewnętrznych zakończony szczęśliwym powrotem do szkoły w godzinach wieczornych.
Jesteśmy wdzięczni dyrekcji i organizatorom za tak wspaniałą pielgrzymkę.

Młodzież klas III wraz z księdzem i wychowawcami

Studniówka 2007
Galeria fotografii