Nasze Święto
(10 października 2009)

Sobota, 10 października, była w naszym Ośrodku dniem szczególnym. Tego dnia miało miejsce "Nasze Święto" - impreza łącząca Ślubowanie klas I, Dzień Głuchego oraz Dzień Edukacji Narodowej.
Uczniowie klas pierwszych Liceum Profilowanego, Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Technikum Uzupełniającego i Szkoły Policealnej oficjalnie dołączyli do społeczności Ośrodka, ślubując zachowanie postawy godnej ucznia i młodego Polaka; okazywanie szacunku rodzicom, nauczycielom, wychowawcom, kolegom; postępowanie zgodnie z zasadami tolerancji i prawdy oraz przygotowanie do pracy dla dobra ojczyzny, swoich rodzin i drugiego człowieka.
Były również życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Głuchego i słodkie upominki dla niesłyszących pracowników Ośrodka.
Kolejnym powodem do świętowania był Dzień Edukacji Narodowej. Oprócz życzeń wybrani nauczyciele, wychowawcy i pracownicy administracji otrzymali nagrody dyrektora OSWG za rzetelną pracę na rzecz młodzieży uczącej się i przebywającej w placówce.
Także uczniowie, jak co roku, wybrali swoich ulubionych wychowawców i nauczycieli, honorując ich dyplomami.
Wśród gości była pani Maria Walczuk, naczelnik Wydziału Szkolnictwa Specjalnego w Biurze Edukacji Urzędu m. st. Warszawy, która w krótkim wystąpieniu przekazała wyrazy uznania dla intensywnej i trudnej pracy Ośrodka.
Na zakończenie uroczystość uświetnił występ grupy teatralnej Surdus.

Studniówka 2007
Galeria fotografii