Czarnolas - Zwoleń - Puławy - Kazimierz Dolny
           wycieczka w ramach zajęć rewalidacji indywidualnej  uczniów kl. I c
(22  września  2009)

Rewalidacja indywidualna  to dodatkowe, lecz nieodzowne zajęcia, wspomagające i uzupełniające zasadniczy proces dydaktyczno-wychowawczy w szkołach dla niesłyszących.   
Wyjście uczniów z pomieszczeń szkolnych na zewnątrz (np. wycieczki, lekcje muzealne), to jedna z form kompensacji ubytku słuchu przez pozostałe zdrowe zmysły (wzrok, dotyk, węch, smak) służąca pełniejszemu poznaniu i zrozumieniu rzeczywistości, a przede wszystkim dająca okazję do spontanicznego komunikowania się w różnych okolicznościach.
A oto co zapamiętali  uczniowie kl. I c z miejsc przez nich zwiedzanych.

CZARNOLAS, to miejscowość, w której mieszkał Jan Kochanowski ze swoją rodziną w latach 1576-1584. Jest tu  piękny park gdzie znajduje się murowany dworek szlachecki z II połowy XIX wieku. W dworku tym w sześciu dużych pokojach mieści się Muzeum Jana Kochanowskiego. Wszystkie znajdujące się w nim eksponaty: meble, książki, obrazy, tkaniny na ścianach, rzeźby, militaria tworzą klimat epoki, w której żył poeta. Najcenniejszą pamiątką z czasów poety, która przetrwała do dziś są metalowe drzwi wejściowe do Jego dworu z herbem - Korwin. Tuż za dworkiem, w miejscu prawdziwego domu Jana Kochanowskiego znajduje, się neogotycka kaplica, a na miejscu, w którym rosła słynna, miododajna lipa stoi obelisk z  fragmentem Trenu XIII i symbolicznym sarkofagiem Urszulki. (Kamil Jabłoński, Mateusz Brociek)

ZWOLEŃ - (15 km od Czarnolasu) miejscowość, w której Jan Kochanowski pełnił funkcję proboszcza. Znajduje się tu kościół z XVI wieku pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego z dwoma kaplicami Kochanowskich. W kaplicy po lewej stronie głównego ołtarza, w podziemiach w marmurowym sarkofagu spoczywają szczątki poety i członków Jego rodziny. Na bocznej ścianie tej kaplicy znajdują się kamienne epitafia zmarłych z rodziny poety oraz Jego nagrobek. W kaplicy po prawej stronie głównej nawy znajduje się ołtarz na obrazie którego przedstawiona jest śmierć św. Stanisława (patron Polski). Fundatorką tego ołtarza była wnuczka Jana Kochanowskiego. (Mateusz Brociek)

PUŁAWY - przeżywały swój "złoty wiek" w latach 1732-1831, za Czartoryskich. W czasach króla Stanisława Poniatowskiego księżna Izabela Czartoryska z mężem stworzyła tu drugie po stolicy centrum kulturalne Polski. Oprócz udostępnionych dla turystów komnat w pałacu - głównej rezydencji książąt Czartoryskich - w pięknym parku można zwiedzić Domek Gotycki  i Świątynię Sybilli. Te dwie budowle parkowe tworzyły pierwsze muzeum w Polsce i tę funkcję pełnią do dziś. Za udział w powstaniu listopadowym (1831) Czartoryscy zostali ukarani konfiskatą majątku i musieli opuścić Puławy.  (Miłosz Szarłat)

KAZIMIERZ DOLNY  zwany "perłą nad Wisłą". Nazwę tę miasto zawdzięcza renesansowym zabytkom. Do najcenniejszych z nich należy kościół farny z XIV wieku, a w niej jedne z najstarszych w Polsce organy w pięknej modrzewiowej oprawie z 1620 roku, główny ołtarz w stylu barokowym i kamienna chrzcielnica z 1587 roku. W rynku wśród wielu renesansowych kamieniczek na szczególną uwagę zasługują kamienice braci Przybyłów z wizerunkami ich patronów: św. Krzysztofa i św. Mikołaja z bogatą dekoracją. Nad miastem wznosi się góra Trzech Krzyży, a u jej podnóża ruiny zamku z widokową basztą.  (Paweł  Chyliński)

Na wycieczkę, która trwała 11 godz. (7.00 - 18.00) pojechaliśmy szkolnym busem. Mieliśmy piękną, słoneczną pogodę, dzięki której program wycieczki został zrealizowany w 100%. Wróciliśmy do szkoły bogatsi o nowe wiadomości i wrażenia, a najciekawsze miejsca i momenty z wycieczki utrwaliliśmy na zdjęciach.

Opiekunowie uczniów:
Joanna Suwart (nauczyciel języka angielskiego), wychowawczyni kl. I c,
Helena Sieńkowska (nauczyciel rewalidacji, logopeda), organizator i przewodnik wycieczki.

Studniówka 2007
Galeria fotografii