Uroczystości przy pomniku Tajnej Organizacji Nauczycielskiej
(1 września 2009)

W dniu 1 września 2009 r. uczniowie naszej szkoły, pod opieką nauczycieli p. Jolanty Rybickiej i p. Andrzeja Janiszka, udali się pod pomnik Tajnej Organizacji Nauczycielskiej (TON), gdzie uczestniczyli w obchodach 70-rocznicy wybuchu II wojny światowej.
Uroczyste spotkanie pod pomnikiem TON-u otworzył Prezes Zarządu Okręgu ZNP p. Jerzy Wiśniewski, który przywitał wszystkich zebranych. Szczególnie serdecznie i z  należną estymą powitał  grono emerytowanych nauczycieli -  znamienitych przedstawicieli Tajnej Organizacji Nauczycielskiej. Następnie, przybliżył zebranym gościom, w szczególności młodszemu pokoleniu, historię TON.
W dalszej części uroczystości, odbył się występ specjalnej grupy teatralnej, która przedstawiła zebranym krótki spektakl poświecony i nawiązujący symboliką do początku II wojny światowej i tajnych kompletów.
A propos historii.
Po kapitulacji Warszawy, w dniu 28.09.1939 r. i zaprzestaniu walk, społeczeństwo polskie zaczęło organizować potajemne nauczanie. W końcu października 1939 roku, powstała Tajna Organizacja Nauczycielska (TON), powołana przez największy związek zawodowy nauczycieli, czyli  Związek Nauczycielstwa Polskiego. Dało to początek stworzeniu  konspiracyjnego systemu nauczania, jako jednej z form zachowania tożsamości narodowej  i edukacji społeczeństwa. Nauczyciele uważali prowadzenie tajnego nauczania za swój obywatelski obowiązek.
Zapraszam do oglądania zdjęć i zgłębiania wiedzy na lekcjach historii.

Studniówka 2007
Galeria fotografii